PZP kalkulačka

Na jednoduchom príklad zistíte výhodnosť PZP kalkulačky

Koľko času ste už strávili tým, že ste chodili po jednotlivých poisťovacích pobočkách, aby ste zistili cenu pzp, ktorú vám ponúkajú za vozidlo, ktoré chcete poistiť? Počuli ste už o tom, že existuje kalkulačka PZP? Koľko pobočiek ste už navštívili? Koľko pracovníkov vám už tvrdilo, že ich výpočet je najvýhodnejší a najlacnejší zo všetkých iných možností? Už nemáte energiu navštíviť inú pobočku? Plne vás chápeme. A preto vám odporúčame, aby ste prešli na jednoduchší spôsob zisťovania ceny. Prejdite na online metódu, s ktorou okrem toho, že ušetríte mnoho vášho času, ušetríte aj niekoľko desiatok, prípadne až stoviek eur! Nie je to dostatočný argument na to, aby ste prehodnotili vaše klasické metódy? Hovorí sa, že na osobné stretnutie a konzultáciu nič nemá, ale PZP kalkulačka vás presvedčí o opaku.

Výpočet ceny s PZP kalkulačkou

Ak by ste predsa len mali záujem, hoci len zo zvedavosti, tak cez kalkulačku zistíte cenu za zákonné poistenie. Populárnou voľbou je finermat.sk, ktorý je vcelku nová možnosť. Ide o internetovú stránku, ku ktorej sa dostanete po kliknutí na označený odkaz. Venuje sa povinnému zmluvnému poisteniu viacerých druhov vozidiel, nájdete v nej všetky dôležité informácie ohľadom poistenia, ktoré vám umožnia spraviť výpočet ceny na vaše konkrétne vozidlo vo viacerých poisťovniach.

Nezabudnite, že ak máte v súčasnosti uzatvorené poistenie, tak ho musíte najprv zrušiť vhodnou žiadosťou.

PZP kalkulačka znamená úsporu času

Ako sme už vyššie načrtli, tento nástroj vám výrazne ušetrí čas. Ako je to možné? Tak ak už máte skúsenosti so zisťovaním rôznych cenových ponúk pzp osobne, viete, že pochodiť viacero pobočiek, môže trvať aj niekoľko hodín, ak nie dní. Odhliadnuc od toho, že sa pobočky nenachádzajú v mieste vášho trvalého pobytu, prípadne ak nie sú pobočky v jednom mieste. Jedno osobné stretnutie trvá približne polhodiny. PZP kalkulačka a výpočet, ktorý vám daný nástroj vygeneruje, vám nezaberie ani polhodiny času. Stačí si otvoriť vyššie označenú stránku, vypísať nezáväzný formulár s presnými údajmi a počkať niekoľko sekúnd na výsledky z rôznych poisťovní. Všetky ceny budete mať usporiadané systematicky a priehľadne a na rozhodnutie o správnej poistke si môžete nechať toľko času, koľko len chcete. Samozrejme, rýchlosť rozhodovania by ste mali prispôsobiť tomu, dokedy si potrebujete zákonnú poistku uzatvoriť.

Úspora financí najlacnejším poistením autaKalkulačka PZP znamená úsporu financií

Koľko ste platili za vašu predchádzajúcu poistku? Niekoľko stoviek eur? V prípade, že si povinné zmluvné poistenie idete uzatvárať po prvýkrát, určite využite túto možnosť a zistenie ceny si urobte pomocou online kalkulačky. Akým spôsobom môžete ušetriť vašu peňaženku? Ušetriť môžete už v prípravnej fáze. Už len ak cestujete do jednotlivých pobočiek, aby ste zistili ceny, musíte zaplatiť buď za nejaký verejný alebo osobný dopravný prostriedok, aby ste sa tam dostali. V niektorých prípadoch sa účtuje aj parkovné. Celá táto prípravná fáza sa môže vyšplhať na desiatku eur. V ďalšom rade ušetríte „niekoľko“ eur. Výpočet ceny PZP vášho vozidla vám dokáže, že jednotlivé ceny poisťovní sa môžu líšiť až v stovkách eur. Ak hľadáte to najlacnejšie poistenie, PZP kalkulačka vám ho určite nájde. Preto, ak vám ide o úsporu vašich financií, nenechávajte tento internetový a rýchly nástroj bokom, ale dajte mu aspoň jednu šancu.

Aké údaje si do formulára o výpočet ceny pzp online nachystať?

V prvom rade si treba vybrať, na aké vozidlo si chcete zistiť výpočet ceny PZP kalkulačkou. Na výber máte osobné vozidlo do 3,5 tony, motocykel, prípojné vozidlo a dodávka do 3,5 tony. Ďalej si pripravte technický preukaz vozidla, ktoré chcete poistiť, ak konkrétne údaje neviete spamäti. Bude potrebné zadať presné údaje, čo sa týka modelu, značky a roku výroby vozidla, objemu a výkonu motora, najväčšej prípustnej a prevádzkovej hmotnosti, ako aj typ paliva. Treba vypísať aj účel využitia vozidla, ale aj približný počet kilometrov najazdených za jeden rok.

Okrem údajov  o vozidle, ktoré je predmetom poistenia, PZP kalkulačka požaduje zadať aj údaje o majiteľovi vozidla. Ako napríklad dátum narodenia, dátum získania vodičského preukazu, jeho sériové číslo, či ste už niekedy spôsobili nehodovú udalosť, ako dlho odvtedy ste bez nehody atď.

Výšku poistného môžu ovplyvniť aj iné fakty, ako napríklad či máte účet v OTP banke, dieťa do 15 rokov, či platíte iný druh poistenia… Rovnako máte na výber, či chcete poistné platiť ročne, polročne alebo štvrťročne.

Nákup môžete spraviť onlineŽiadosť o PZP s kalkulačkou online

Okrem toho, že vám vypočíta ceny v jednotlivých poisťovniach, dáva vám aj možnosť priamo o poistenie požiadať. A to kliknutím na ponuku, ktorá sa vám najviac pozdáva. Dopíšete váš mail a domácu adresu, prípadne iné informácie, ktoré musia byť vyplnené na korektné odoslanie žiadosti. Do niekoľkých minút vám na mail daná poisťovňa zašle dokumenty ako:

  • návrh zmluvy a jej podmienky,
  • údaje na zaplatenie poistného,
  • ale aj bielu kartu.

Bielu a zelenú kartu musíte mať vždy pri sebe, ak vás zastaví policajná hliadka. Originál karty vám budú poštou odoslané až po zaplatení poplatku. Dovtedy môžete využívať dočasnú kartu, ktorá je platná 30 dní a ktorú budú policajti pri kontrole plne akceptovať. Pre istotu majte pri sebe aj doklad o zaplatení poistného.

Nie je skvelé, že priamo pomocou PZP kalkulačky môžete požiadať o také poistenie, ktoré sa vám najviac pozdáva? Ak vám nami poskytnuté informácie nestačili, viac si môžete naštudovať aj v iných článkoch tejto stránky.

Žiadosť o zrušenie pzp

Zrušenie zmluvy môže mať viacero dôvodov

Uzavreli ste si povinné zmluvné poistenie, ale nie ste s ním spokojný, pretože nesplnilo to, čo vám sľubovalo alebo ste nútený ho zrušiť z iných dôvodov? V tomto článku si povieme bližšie, aké príčiny môžu mať za následok zrušenie pzp, prípadne aké dôvody budú plne poisťovacími spoločnosťami akceptované.

Prečo podať výpoveď poistnej zmluvy pzp?

Dôvodov na výpoveď poistnej zmluvy pzp je hneď niekoľko. V základe však rozlišujeme šesť dôvodov. Väčšina výpovedí pzp sa týka toho, že má žiadateľ problémy s vozidlom, iné sa môžu týkať skôr osobných dôvodov, ako napríklad nájdenie lacnejšieho poistenia…

a, žiadosť o zrušenie pzp v dôsledku ukončenia doby poistenia

Vaše povinné zmluvné poistenie môžete vypovedať jednoducho z toho dôvodu, že vám končí doba poistenia. Ak ste so spoločnosťou, v ktorej ste si poistili vozidlo, spokojný, samozrejme ho rušiť nemusíte. Ale ak ste si našli niekoho pre vás výhodnejšieho, je lepšie podať žiadosť o zrušenie pzp, pretože niektoré spoločnosti predlžujú poistnú zmluvu automaticky.

b, žiadosť o zrušenie pzp v dôsledku likvidácie vozidla

Zákonná poistka je zrušiteľná aj v prípade, že vaše vozidlo bolo zlikvidované. Napríklad bolo zničené pri dopravnej autonehode alebo pri nejakej inej udalosti, ktorá znemožnila funkčnosť daného vozidla resp. je toto vozidlo už neopraviteľné.

c, žiadosť o zrušenie pzp v dôsledku vyradenia vozidla v evidencie

Vaše zákonné poistenie si zrušte aj vtedy, ak bolo vaše vozidlo vyradené z evidencie. K takémuto prípadu mohlo dôjsť, ak vaše vozidlo už nespĺňa výrobné technické parametre. Používanie takého vozidla sa neodporúča, pretože riskujete od príslušníkov Policajného zboru vysoké pokuty.

d, žiadosť o zrušenie pzp v dôsledku krádeže vozidla

Nepríjemnejším dôvodom na zrušenie poistenia je, ak vám niekto vaše vozidlo ukradne. Nezáleží pritom na tom, či bude vaše vozidlo nájdené o 10 minút, nasledujúci deň, mesiac alebo rok. Povinné zmluvné poistenie zrušte za každých podmienok, pretože eventuálne spôsobené škody budú na váš účet, hoci ste vozidlo neriadili.

e, žiadosť o zrušenie pzp v dôsledku zmeny vlastníka

Povinné zmluvné poistenie je potrebné zrušiť aj v tom prípade, ak vaše vozidlo mení vlastníka. Taká situácia môže nastať, ak ste sa vaše vozidlo rozhodli niekomu darovať alebo ak ste sa vaše vozidlo rozhodli predať. Keďže sa povinné zmluvné poistenie uzatvára na meno vlastníka, zrušenie poistky v takomto prípade je nevyhnutné.

f, žiadosť o zrušenie pzp z iných príčin

Iné príčiny sú väčšinou osobného charakteru. V rámci tejto kategórie môžeme zmieniť výpoveď pzp pre lepšiu cenu, pre lepší balík za rovnakú cenu (väčšie poistné krytie), pre preferenciu známeho atď. Právo na ušetrenie peňazí máte aj vy. Ako zistiť, či vám náhodou niekto neponúka lepšiu cenu? Jednoducho. Stačí, ak si porovnáte ceny poistenia online cez najlacnejšiu PZP kalkulačku. To znamená, že nemusíte chodiť do rôznych pobočiek a ceny poistení zisťovať zvlášť a osobne. Všetko vyplníte do jedného formulára, ktorý vám vypočíta jednotlivé ponuky do niekoľkých minút. V rámci nich bude jedna tá najvýhodnejšia a najlacnejšia.

Každé predčasné ukončenie povinného zmluvného poistenia znamená, že časť poistného, ktoré ste reálne neprečerpali, vám bude spätne vyplatená. Viete, čo má všetko taká žiadosť o zrušenie obsahovať a aké potvrdenia pripojiť?

Stiahnite si potrebnú žiadosťŽiadosť o zrušenie pzp

Nájsť dôvod na výpoveď pzp je ľahké, ale viete, ako takú výpoveď podať? Môžete tak urobiť osobne alebo písomne. Žiadosť o zrušenie pzp resp. vzory žiadosti nájdete aj online. Žiadosť môžete do pobočky buď odoslať alebo ju zaniesť osobne. Má obsahovať hlavne to, čo je predmetom vášho listu, plus k nemu zakomponujte aj číslo poistnej zmluvy, ktorú chcete zrušiť, napr. Žiadosť o zrušenie poistnej zmluvy č.45628. Napíšte nejaký krátky text s odôvodnením výpovede, ako aj to, aké vozidlo chcete odhlásiť. Taktiež zadajte číslo účtu, na ktoré vám bude odoslaná zvyšná suma z poistného. Nezabudnite uviesť dátum a deň napísania žiadosti, ako aj vaše meno a osobný podpis.

Podľa toho, o aký dôvod výpovede pzp ide, je potrebné doložiť aj niekoľko dokladov. Pri likvidácii vozidla je potrebné doložiť doklad o likvidácii, pri krádeži vozidla napríklad policajný doklad, pri vyradení vozidla z evidencie treba doložiť doklad o vyradení a v prípade zmeny vlastníka je potrebné doložiť buď darovaciu zmluvu alebo kúpno-predajnú zmluvu.

Potrebovali by ste nejaké iné informácie o tejto téme? Zrušeniu povinného zmluvného poistenia sa venuje aj iná stránka, na ktorú si môžete kliknúť, ak máte v hlave nejaké nezodpovedané otázky. Alebo si priamo kliknite na stránku, kde dostanete odpoveď na všetky otázky, prípadne môžete kontaktovať odborníkov.