Žiadosť o zrušenie pzp

Zrušenie zmluvy môže mať viacero dôvodovUzavreli ste si povinné zmluvné poistenie, ale nie ste s ním spokojný, pretože nesplnilo to, čo vám sľubovalo alebo ste nútený ho zrušiť z iných dôvodov? Povieme si bližšie, aké príčiny môžu mať za následok zrušenie PZP, prípadne aké dôvody budú plne poisťovacími spoločnosťami akceptované.

Prečo podať výpoveď poistnej zmluvy pzp?

Dôvodov na výpoveď poistnej zmluvy pzp je hneď niekoľko. V základe však rozlišujeme šesť dôvodov. Väčšina výpovedí pzp sa týka toho, že má žiadateľ problémy s vozidlom, iné sa môžu týkať skôr osobných dôvodov, ako napríklad nájdenie lacnejšieho poistenia…

a, žiadosť o zrušenie pzp v dôsledku ukončenia doby poistenia

Vaše povinné zmluvné poistenie môžete vypovedať jednoducho z toho dôvodu, že vám končí doba poistenia. Ak ste so spoločnosťou, v ktorej ste si poistili vozidlo, spokojný, samozrejme ho rušiť nemusíte. Ale ak ste si našli niekoho pre vás výhodnejšieho, je lepšie podať žiadosť o zrušenie pzp, pretože niektoré spoločnosti predlžujú poistnú zmluvu automaticky.

b, žiadosť o zrušenie pzp v dôsledku likvidácie vozidla

Zákonná poistka je zrušiteľná aj v prípade, že vaše vozidlo bolo zlikvidované. Napríklad bolo zničené pri dopravnej autonehode alebo pri nejakej inej udalosti, ktorá znemožnila funkčnosť daného vozidla resp. je toto vozidlo už neopraviteľné.

c, žiadosť o zrušenie pzp v dôsledku vyradenia vozidla v evidencie

Vaše zákonné poistenie si zrušte aj vtedy, ak bolo vaše vozidlo vyradené z evidencie. K takémuto prípadu mohlo dôjsť, ak vaše vozidlo už nespĺňa výrobné technické parametre. Používanie takého vozidla sa neodporúča, pretože riskujete od príslušníkov Policajného zboru vysoké pokuty.

d, žiadosť o zrušenie pzp v dôsledku krádeže vozidla

Nepríjemnejším dôvodom na zrušenie poistenia je, ak vám niekto vaše vozidlo ukradne. Nezáleží pritom na tom, či bude vaše vozidlo nájdené o 10 minút, nasledujúci deň, mesiac alebo rok. Povinné zmluvné poistenie zrušte za každých podmienok, pretože eventuálne spôsobené škody budú na váš účet, hoci ste vozidlo neriadili.

e, žiadosť o zrušenie pzp v dôsledku zmeny vlastníka

Povinné zmluvné poistenie je potrebné zrušiť aj v tom prípade, ak vaše vozidlo mení vlastníka. Taká situácia môže nastať, ak ste sa vaše vozidlo rozhodli niekomu darovať alebo ak ste sa vaše vozidlo rozhodli predať. Keďže sa povinné zmluvné poistenie uzatvára na meno vlastníka, zrušenie poistky v takomto prípade je nevyhnutné.

f, žiadosť o zrušenie pzp z iných príčin

Iné príčiny sú väčšinou osobného charakteru. V rámci tejto kategórie môžeme zmieniť výpoveď pzp pre lepšiu cenu, pre lepší balík za rovnakú cenu (väčšie poistné krytie), pre preferenciu známeho atď. Právo na ušetrenie peňazí máte aj vy. Ako zistiť, či vám náhodou niekto neponúka lepšiu cenu? Jednoducho. Stačí, ak si porovnáte ceny poistenia online cez najlacnejšiu PZP kalkulačku. To znamená, že nemusíte chodiť do rôznych pobočiek a ceny poistení zisťovať zvlášť a osobne. Všetko vyplníte do jedného formulára, ktorý vám vypočíta jednotlivé ponuky do niekoľkých minút. V rámci nich bude jedna tá najvýhodnejšia a najlacnejšia.

Každé predčasné ukončenie povinného zmluvného poistenia znamená, že časť poistného, ktoré ste reálne neprečerpali, vám bude spätne vyplatená. Viete, čo má všetko taká žiadosť o zrušenie obsahovať a aké potvrdenia pripojiť?

Žiadosť o zrušenie pzp

Skartovaná zmluvaNájsť dôvod na výpoveď pzp je ľahké, ale viete, ako takú výpoveď podať? Môžete tak urobiť osobne alebo písomne. Žiadosť o zrušenie pzp resp. vzory žiadosti nájdete aj online. Žiadosť môžete do pobočky buď odoslať alebo ju zaniesť osobne. Má obsahovať hlavne to, čo je predmetom vášho listu, plus k nemu zakomponujte aj číslo poistnej zmluvy, ktorú chcete zrušiť, napr. Žiadosť o zrušenie poistnej zmluvy č.45628. Napíšte nejaký krátky text s odôvodnením výpovede, ako aj to, aké vozidlo chcete odhlásiť. Taktiež zadajte číslo účtu, na ktoré vám bude odoslaná zvyšná suma z poistného. Nezabudnite uviesť dátum a deň napísania žiadosti, ako aj vaše meno a osobný podpis.

Podľa toho, o aký dôvod výpovede pzp ide, je potrebné doložiť aj niekoľko dokladov. Pri likvidácii vozidla je potrebné doložiť doklad o likvidácii, pri krádeži vozidla napríklad policajný doklad, pri vyradení vozidla z evidencie treba doložiť doklad o vyradení a v prípade zmeny vlastníka je potrebné doložiť buď darovaciu zmluvu alebo kúpno-predajnú zmluvu.

Potrebovali by ste nejaké iné informácie o tejto téme? Zrušeniu povinného zmluvného poistenia sa venuje aj iná stránka, na ktorú si môžete kliknúť, ak máte v hlave nejaké nezodpovedané otázky. Alebo si priamo kliknite na stránku, kde dostanete odpoveď na všetky otázky, prípadne môžete kontaktovať odborníkov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.